loading

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

               Genel iş makinaları hizmetleri alanında , müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geçerli yasal düzenlemelere ve şartnamelere uygun uluslar arası düzeyde kalite hizmeti sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda ;

• Değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için sürekli iyileştirme faaliyetlerini etkin olarak sürdürmek ,

• Kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir biçimde kullanmak ,

• Performansımızı ve rekabet gücümüzü en yüksek düzeye çıkarmaktır.